Verksamhetsberättelse för
Linköpings Närradioförening 2010

Styrelse

Styrelsen har under perioden bestått av följande ledamöter:

Bo EinarssonFolkpartietOrdförande
Ronny FreimanRadio LinköpingVice ordförande
Carl-Magnus SegerlundRadio LinköpingTeknisk chef
Krister NymanRadio LinköpingKassör
Stellan EngströmRadio LinköpingSekreterare
Anita BjörkLinköpings kommun
Hans WinzellRadio Linköping 
Anders Lindkvist 

Årsmöte

Årsmötet hölls i Pingstkyrkan torsdagen den 18 mars 2010, då ovanstående styrelse valdes.

Till revisorer omvaldes Sten Johansson och Lars-Eric Lindholm, med Stefan Lindetun och Rune Johansson som ersättare.

Till valberedning omvaldes Tore Andersson (Radio Linköping, sammankallande) och Berndt Petersson samt uppmanades styrelsen att finna en person att representera Radio Azadegan.

Verksamhet

Styrelsen har haft 8 sammanträden under kalenderåret för att behandla de frågor som varit aktuella för de olika sändande organisationerna inom föreningen; den 19 januari, 16 februari, 18 mars, 27 april, 15 juni, 24 augusti, 5 oktober och 16 november.

Frågor som diskuterats inkluderar:

Ekonomi

Ekonomin har under året varit god. Årets resultat efter avskrivningar blev en förlust på 10 500,12 kr. Styrelsen föreslår årsmötet att detta belopp överföres till nästa år i ny räkning. Underhållsfonden innehåller totalt 31 385 kr.

Sändande föreningar

Under 2010 har funnits följande sändande föreningar inom Linköpings närradio:

Förhoppningsvis kommer vi med hjäp av internet kunna erbjuda nya föreningar ett enklare och billigare sätt att sända via etern!

Närradioföreningen ser med tillförsikt fram mot år 2011.

Linköping den 22 februari 2011.

 


 Bo Einarsson    Carl-Magnus Segerlund   Krister Nyman     
 ordförande     teknisk chef        kassör     


 
 Ronny Freiman   Stellan Engström      Anders Lindkvist 
 vice ordförande  sekreterare  Hans Winzell    Anita Björck


Senast modifierad: 13 februari 2011
boein@telia.com