Verksamhetsberättelse för
Linköpings Närradioförening 2009

Styrelse

Styrelsen har under perioden bestått av följande ledamöter:

Bo EinarssonFolkpartietOrdförande
Ronny FreimanRadio LinköpingVice ordförande
Carl-Magnus SegerlundRadio LinköpingTeknisk chef
Krister NymanRadio LinköpingKassör
Stellan EngströmRadio LinköpingSekreterare
Anders LindkvistLinköpings kommun

Årsmöte

Årsmötet hölls i Pingstkyrkan torsdagen den 19 mars 2009, då ovanstående styrelse valdes.

Till revisorer omvaldes Sten Johansson och Lars-Eric Lindholm, med Stefan Lindetun och Rune Johansson som ersättare.

Till valberedning omvaldes Tore Andersson (Radio Linköping, sammankallande) och Berndt Petersson samt nyvaldes Anita Björk.

Verksamhet

Styrelsen har haft 9 sammanträden under kalenderåret för att behandla de frågor som varit aktuella för de olika sändande organisationerna inom föreningen; den 10 februari, 19 mars, 7 april, 13 maj, 11 juni, 18 augusti, 22 september, 20 oktober och 1 december.

Frågor som diskuterats inkluderar:

Ekonomi

Ekonomin har under året varit god. Årets resultat efter avskrivningar blev en vinst på 12 191 kr. Styrelsen föreslår årsmötet att detta belopp överföres till nästa år i ny räkning. Underhållsfonden innehåller totalt 31 385,71 kr.

Sändande föreningar

Under 2009 har funnits följande sändande föreningar inom Linköpings närradio:

Förhoppningsvis kommer vi med hjäp av internet kunna erbjuda nya föreningar ett enklare och billigare sätt att sända via etern!

Närradioföreningen ser med tillförsikt fram mot år 2010.

Linköping den 16 februari 2010.

 


 Bo Einarsson    Carl-Magnus Segerlund   Krister Nyman     
 ordförande     teknisk chef        kassör     


 
 Ronny Freiman   Stellan Engström      Anders Lindkvist 
 vice ordförande  sekreterare 


Senast modifierad: 16 februari 2010
boein@telia.com