Verksamhetsberättelse för
Linköpings Närradioförening 2007

Styrelse

Styrelsen har under perioden bestått av följande ledamöter:

Bo EinarssonFolkpartietOrdförande
Ronny FreimanRadio LinköpingVice ordförande
Carl-Magnus SegerlundRadio LinköpingSekreterare till augusti, Teknisk chef
Krister NymanRadio LinköpingKassör
Maria EllharSvenska Kyrkan
Ilias KostsambouikidisLius Förening för Falung Gong
Anders LindkvistLinköpings kommun
Stellan EngströmRyttargårdskyrkanSekreterare från augusti

Årsmöte

Årsmötet hölls i Pingstkyrkan tisdagen den 20 mars 2007, då ovanstående styrelse valdes.

Till revisorer omvaldes Sten Johansson och Lars-Eric Lindholm, med Stefan Lindetun och Rune Johansson som ersättare.

Till valberedning omvaldes Tore Andersson (Radio Linköping, sammankallande) och Berndt Petersson. En post i valberedningen var vakant, styrelsen fick i uppdrag att komplettera med ett namn.

Vid sammanträdet den 21 augusti valdes Stellan Engström till sekreterare för att ge Carl-Magnus Segerlund mer tid som teknisk chef.

Verksamhet

Styrelsen har haft nio sammanträden under kalenderåret för att behandla de frågor som varit aktuella för de olika sändande organisationerna inom föreningen; den 16 januari, 27 februari, 20 mars, 17 april, 29 maj, 21 augusti, 25 september, 23 oktober och 27 november.

Bo Einarsson är revisor i Närradions riksorganisation NRO.

Frågor som diskuterats inkluderar:

Ekonomi

Ekonomin har under året varit god. Årets resultat efter avskrivningar blev 9667,40 kronor. Styrelsen föreslår årsmötet att detta belopp överföres till nästa år i ny räkning. Underhållsfonden innehåller totalt 31 385,71 kr.

Sändande föreningar

Under 2007 har funnits följande sändande föreningar inom Linköpings närradio:

Avslutning

Tyvärr har Lius förening för Falun Gong beslutat att inte fortsätta med sina radiosändningar, utan de sände enbart under våren.

Förhoppningsvis kommer vi att med hjäp av internet kunna erbjuda ett enklare och billigare sätt att sända även via etern!

Närradioföreningen ser med tillförsikt fram mot år 2008.

Linköping den 26 februari 2008.  Bo Einarsson     Carl-Magnus Segerlund
  ordförande      teknisk chef           Krister Nyman    Ronny Freiman       Stellan Engström 
  kassör        vice ordförande      sekreterare   Maria Ellhar     Ilias Kotsambouikidis   Anders Lindkvist  


Senast modifierad: 26 februari 2008
boein@telia.com