Verksamhetsberättelse för
Linköpings Närradioförening 2003

Styrelse

Styrelsen har under perioden bestått av följande ledamöter:

Bo Einarsson Folkpartiet Ordförande
Anders Rosén Radio Sinus Vice ordförande
Anders Karlsson Radio Stil Teknisk chef
Carl-Magnus Segerlund Radio Linköping Sekreterare
Krister Nyman Radio Linköping Kassör
Ghazi Baghlanian Radio Hamshahri
Ronny Freiman Radio Linköping  
Berndt Petersson Svenska Kyrkan

Årsmöte

Årsmötet hölls i Pingstkyrkan torsdagen den 27 mars 2003, då ovanstående styrelse valdes. Dessutom valdes Elvira Batlak att representera den Bosniska Föreningen (Radio Cicak), men hon deltog aldrig,

Till revisorer omvaldes Sten Johansson och Lars-Eric Lindholm, med Birger Oscarsson och Stefan Lindetun (den senare nyval) som ersättare.

Till valberedning omvaldes Ghasem Televari (Radio Hamshahri) och Tore Andersson (Radio Linköping, sammankallande). En post i valberedningen är vakant.

Verksamhet

Styrelsen har haft nio sammanträden under kalenderåret för att behandla de frågor som varit aktuella för de olika sändande organisationerna inom föreningen; den 14 januari, 26 februari, 27 mars, 5 maj, 10 juni, 18 augusti, 9 september, 21 oktober och 25 november.

Föreningen har representerats av Bo Einarsson vid Närradions riksorganisations stämma i Skellefteå 26 - 27 april 2003. Bo Einarsson är dessutom revisor i NRO.

Frågor som diskuterats inkluderar:

Sändande föreningar

Under 2003 har funnits följande sändande föreningar inom Linköpings närradio:

Avslutning

Den Svensk-Bosniska Kulturföreningen Linköping 2000 har tillkommet med reguljära sändningar under namnet Radio Cicak. Dessutom har Föreningen Linköping Amusant Radio påbörjat reguljära sändningar under namnet Radio LAR. Vi hoppas att Radio Hamshahri snart kan återta sina sändningar.

Närradioföreningen ser med tillförsikt fram mot år 2004.

Linköping den 13 januari 2004.
  Bo Einarsson     Carl-Magnus Segerlund   Anders Karlsson
  ordförande      sekreterare        teknisk chef  Krister Nyman    Anders Rosén        Ghazi Baghlanian     
  kassör        vice ordförande


  Ronny Freiman    Berndt Petersson  


Senast modifierad: 13 januari 2004
boein@telia.com