Verksamhetsberättelse för Linköpings Närradioförening 1995

Styrelsen har under perioden bestått av följande ledamöter:
Bo EinarssonFolkpartietOrdförande
Bengt Olov HedlundRadio RydVice ordförande
Ingemar LundqvistRadio LinköpingSekreterare
Helén StenbergRadio LinköpingKassör
Hans ErikssonRadio City 
Tommy AnderssonRadio Citytill april
Martin BirgersonRadio Cityfrån april
Patrik FlisbäckRadio HSO 
Bernt Petersson Svenska Kyrkan 
Mattias BolanderRadio Rydtill juli
Johan BergqvistRadio Rydfrån augusti

Årsmöte hölls i Ryds Herrgård, måndagen den 13 mars 1995, då ovanstående styrelse valdes.

Till revisorer valdes Sten Johansson och Lars-Eric Lindholm, med Sven Cronsioe och Bengt Olsson som ersättare. Valberedning är Nils-Erik Olsson (Radio Linköping, sammankallande), Nisse Gran och Johan Bergqvist (Radio Ryd).

Vid styrelsens sammanträde den 4 april 1995 ersattes Tommy Andersson med Martin Birgerson som representant från Radio City, i enlighet med stadgarnas paragraf 7.3. Vid styrelsens sammanträde den 15 augusti 1995 ersattes Mattias Bolander med Johan Bergqvist som representant från Radio Ryd, i enlighet med paragraf 7.3.

Styrelsen har haft nio sammanträden under kalenderåret för att behandla de frågor som varit aktuella för de olika sändande organisationerna inom föreningen, den 10 januari, 7 februari, 13 mars, 4 april, 10 maj, 29 maj, 15 augusti, 4 oktober och 6 november.

Dessutom har extra möten skett 17 augusti och 20 september för att förbereda sändning under långlördagen den 30 september, kl 10-15 från Stora Torget. Detta arrangemang var i samarbete med Cityföreningen (ordf. Ulla Danell).

 
Bengt Olov Hedlund och Martin Birgerson under sändning från Stora Torget.

Frågor som diskuterats inkluderar:

Sommarsändningar har skett med Radio City, Radio Linköping och Radio Ryd som sändande organisationer, med utsträckta sändningar för Radio Ryd under "Nolle-perioden".

Kommunen har fortsatt att sända fullmäktigesammanträdena (ett per månad) under Närradioföreningens tillstånd.

Victory Bibelcenter hade provsändningar under förra året (1994) men fick aldrig något eget tillstånd av Radio och TV-verket.

Under 1995 har funnits följande sändande föreningar inom Linköpings närradio:

Turbulens har rått på närradioområdet även under hela 1995, speciellt vad gäller musikavgifter. Vi väntar med spänning på fortsättningen.

Linköping den 16 januari 1996.


    Bo Einarsson 		Ingemar Lundqvist 	Bengt Olov Hedlund
    ordförande			sekreterare		vice ordförande


    Helén Stenberg		Hans Eriksson		Martin Birgerson
    kassör


    Patrik Flisbäck		Johan Bergqvist		Bernt Petersson


Senast modifierad: 14 mars 1996
boein@telia.com