Närradio

Närradiosändningar startade i Sverige under april 1979. År 1994 fanns 160 sändarområden och 1576 tillstånd, vilket i september 1995 minskat till 150 sändarområden och 1200 tillstånd.

För att sända i närradion behövs ett sändningstillstånd som man ansöker om hos det statliga Radio- och TV-verket. En särskild programutgivare skall utses och registreras hos verket. Programutgivarens uppgift är att förebygga yttrandefrihetsbrott.

Kommersiell reklam är tillåten sedan 1 april 1993. Samma program får inte sändas i flera kommuner. Innehållet i sändningarna faller under tillsyn av Granskningsnämnden för Radio och TV.

Följande typer av organisationer kan få tillstånd:

Vad får sändas av närradioföreningen?

En vanlig sändande organisation har mycket större frihet i valet av programinslag, den viktigaste inskränkningen förefaller vara att undvika det så kallade "Riksförbudet", nämligen att flera stationer ej får sända samma program. Detta innebär att närradion är förbjuden att sända TT-nyheter. Vidare måste eventuell reklam vara tydligt avskild från övriga programinslag.

Samtliga föreningar måste betala upphovsrättsavgifter för eventuell musik till STIM och IFPI/SAMI. Andra väsentliga utgifter är sändarhyra och egen studiokostnad.

Procentuell fördelning av tillstånd 1994

Källa: Radio- och TV-verket
Senast modifierad: 15 mars 1999
boein@telia.com